Otevřít menu
Převoz zvířat
přeprava živých zvířat

SPF přeprava živých zvířat

Garance přepravy zvířat dle nejvyšších standardů

Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících ekonomickou úspěšnost současných chovů prasat je zdravotní stav. Přítomnost ekonomicky závažných infekcí v chovech prasat je určujícím faktorem rentability produkce a proto stále více chovatelů spolupracuje s dodavateli zvířat a genetiky, jejichž chovy mají status SPF. Spf chovy ( Specific Pathogen Free) jsou charakterizované efektivním systémem kontroly zdravotního stavu, který je postaven na pravidelném monitoringu specifických - významných infekčních onemocnění prasat. Tyto chovy jsou přesně definované a jsou prosté specifických nákaz, shodně pracují v režimu přísné biosecurity. Hodnota chovných zvířat, ale i selat je samozřejmě vysoká, zejména v porovnání s konvenčními chovy s přítomností enzootických infekcí. Shodně také nároky na kvalitu přepravy odrážejí výše zmiňované vlastnosti a vysokou hodnotu zvířat, tudíž je třeba využívat specifickou SPF přepravu.

Pro garanci SPF statusu přepravovaných zvířat je třeba využívat specializované SPF návěsy se systémem zajišťujícím efektivní sterilizaci vzduchu, založeným na systému vzduchové komory, kde je nasávaný vzduch exponován UV zařízením s cidním efektem pro bakterie a viry. Následně je vzduch symetricky distribuován do prostoru s přepravovanými zvířaty. Tento systém zaručuje bezpečnost v průběhu přepravy a zamezuje riziku infekce dopravovaných SPF zvířat.

SPF monitorované infekce:

 • Klasický mor prasat (CSF)
 • Africký mor prasat (ASF)
 • Brucella suis
 • Aujeszkyho choroba nebo virus pseudorabies (PrV)
 • Atrofická rýma (AR)
 • Actinobacillus pleuropneumoniae (všechny sérotypy)
 • Mycoplasma hyopneumoniae (M-Hyo)
 • PRRS
 • Svrab
 • Přenosná gastroenteritida (TGE)
 • Brachyspira hyodysenteriae
 • Dyzenterie prasat

SPF je nová produkční možnost

Na základě nepřítomnosti specifických infekcí prasat v SPF chovech se významně snižují náklady na produkci prasat v porovnání s konvenčními chovy. Přímé náklady na veterinární péči - zejména na vakcinaci a specifickou antibiotickou medikaci, jsou signifikantně nižší Jako příklad uvádíme náklady s pojené s akutní infekcí virem PRRS, kdy při vzplanutí infekce byl negativní efekt na jednu prasnici vykalkulovaný na 101 Eur. V případě infekce ve výkrmu a respirační infekce virem PRRS ztráta na jedno prase činí 5,78 Eur (de Paz,2015). Takto se dá ekonomicky vyjádřit benefit vysokého statusu zdraví a nepřítomnosti jednotlivých onemocnění v SPF chovech.

SPF je v současné době již ověřená produkční možnost, která posouvá kvalitu celých chovů na vyšší úroveň. Obecně se dá říci, že u SPF chovů se sníží náklady na ošetřování a očkování o cca 30 až 60 %. Koeficient konverze krmiva se snižuje o 10 až 15 %. Je prokázána i výrazně snížená úmrtnost, lepší růstová rychlost a větší stejnorodost chovu.

Realizací SPF chovu se nastavením odlišných podmínek zlepší i pracovní podmínky, snižují se nároky na ošetřování zvířat a nepodstatným přínosem pro zaměstnance je i celkově lepší pracovní prostředí.

nahoru