Otevřít menu
Převoz zvířat

Přeprava zvířat

pohodlí, rychlost a bezpečnost

Díky našim kapacitním možnostem jsme schopni přepravit jakékoliv množství zvířat v rámci celé Evropy i mimo ni.

Naše přepravní soupravy jsou vybaveny řadou inovativních prvků, které přispívají k pohodlí, neboli welfare, přepravovaných zvířat. Zásady při přepravě, které dodržujeme, jsou jistotou, že vaše zvířata budou přepravena rychle, pohodlně, bez rizika zranění a bez zbytečného stresu.

Legislativa

PRÁVNÍ ÚPRAVA PŘEPRAVY ZVÍŘAT V RÁMCI EU

Podmínky přepravy zvířat v rámci EU jsou stanoveny v Nařízení Rady (ES) o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.

Problematika přepravy hospodářských zvířat je upravena v II. kapitole této dohody.

PRACOVNÍ DOBA ŘIDIČŮ

Pracovní podmínky a režim řidičů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a rady o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně Nařízení rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení Nařízení rady (EHS) č. 3820/85.

Přednosti našich vozů

Naše vozy jsou vybaveny řadou prvků, které výrazně přispívají ke zvýšení komfortu převážených zvířat. Zklidňují je a snižují riziko transportního stresu. Vybavení našich vozů se řídí zásadami welfare. Dodržuje všechny legislativní požadavky na přepravu zvířat v ČR i v rámci EU.

 • Široká hydraulická čela s vysokými bočnicemi umožňují u těchto přepravníků bezpečnou nakládku a vykládku zvířat na jakékoliv rampě, případně i ze země.
 • Každé jednotlivé patro je vybaveno přepážkami, které rozdělují zvířata do menších skupin, aby nedošlo k nahrnutí zvířat k jedné straně a jejich možnému ušlapání.
 • Ke standardu vozidel patří i napáječky pro skot a prasata, které jsou umístěny v každém boxu.
 • Pro přepravu v parných horkých dnech jsou přepravníky vybaveny soustavou trysek, které rozprašují vodu, čímž zvlhčují a ochlazují vzduch i přepravovaná zvířata.
 • Samozřejmostí je i osvětlení a ventilátory pro stálý přísun čerstvého vzduchu v případě zastavení vozidla.
 • Bočnice automobilu jsou opatřeny výklopnými lamelami, které se dají libovolně podle aktuálních klimatických podmínek zavřít nebo otevřít.

Přednosti SPF přepravy

 • vstupní vzduch je filtrovaný přes 18 ks UV lamp, což má za následek zničení více než 99 % virů, bakterií a parazitů
 • výkonné topení, které udržuje stabilní vnitřní teplotu i při silných mrazech
 • vyhřívané napájecí systém, který zajistí přísun vody i při silných mrazech
 • automatický desinfekční systém
 • wapka
 • nakládací rampa s výtahem zajistí vykládání v opačném pořadí z horních pater

popis SPF přepravy »

Vozový park

Spolehlivé podvozky značky Volvo využívá Boby-Fleisch s.r.o. již od jejího založení. Využíváme nástavby značek Menke - Janzen, Cuppers a Pezzaioli. Vozidla jsou pravidelně servisována v originálních servisech firmy Volvo a všechna jsou registrována pod jejím programem GOLD. Ten zaručuje nejkratší možný termín opravy v rámci celé Evropy.

Vozy obsahují řadu inovativních prvků, které přispívají k bezpečnému a pohodlnému převozu zvířat.

SPF free transport

Volvo FH 13 + Cuppers 3OZ4

ložná plocha:
89 m²
užitečná hmotnost:
17 t
počet oddělení:
15 s možností rozšířit až na 35
poznámka:
třípatrový uzavřený SPF návěs s UV filtrací
rok výroby:
2016
přeprava zvířat

Volvo FH 13 + Menke - Janzen N 35

ložná plocha:
96 - 129 m²
počet oddělení:
15
užitečná hmotnost:
19 t
poznámka:
čtyřpatrový návěs vhodný k přepravě selat nebo ve třech patrech prasat
rok výroby:
2009
přeprava zvířat

Volvo FH 13 + Menke - Janzen MJ 24

ložná plocha:
103-120 m²
počet oddělení:
18 s možností rozšířit na 36
užitečná hmotnost:
17 t EU / 25 t CZ
poznámka:
třípatrové auto + čtyřpatrový přívěs
rok výroby:
2015
přeprava zvířat

Volvo FH 13 + Menke - Janzen MJ 24

ložná plocha:
103-120 m²
počet oddělení:
18 s možností rozšířit na 36
užitečná hmotnost:
17 t EU / 25 t CZ
poznámka:
třípatrové auto + čtyřpatrový přívěs
rok výroby:
2014
přeprava živých zvířat

Volvo FH 13 + Menke - Janzen MJ 24

ložná plocha:
103-120 m²
počet oddělení:
18 s možností rozšířit na 36
užitečná hmotnost:
17 t EU / 25 t CZ
poznámka:
třípatrové auto + čtyřpatrový přívěs
rok výroby:
2013
přeprava zvířat

Volvo FH 13 + Pezzaili RBA 32

ložná plocha:
95 m²
počet oddělení:
18
užitečná hmotnost:
17 t EU / 25 t CZ
poznámka:
třípatrové auto + třípatrový přívěs
rok výroby:
2007

Sledování vozidel (GPS)

vše máme vždy pod kontrolou

Naše firma používá ve svých vozech GPS navigaci, která výrazně šetří čas a přispívá ke snižování provozních nákladů. Všechny naše vozy jsou vybaveny komunikačním systémem, který umožňuje sledování vozidel on-line.

Ze systému tak získáváme aktuální informace přímo z přepravních souprav – např. aktuální teplotu v návěsu v jednotlivých podlažích u přepravovaných zvířat, přesnou dobu nakládky či vykládky při otevření či uzavření nakládací rampy, sledování dodržování stanovených přepravních tras a především transparentnost služby pro naše zákazníky.

Welfare

Boby-Fleisch s.r.o. je jednou z mála firem zajišťujících přepravu zvířat, která se řídí zásadami welfare, které jsou zaměřené na pohodlí převážených zvířat. Tyto zásady zahrnují především:

 • dostatečné občerstvení převážených zvířat
 • eliminace rizika vzniku zranění či nemocí
 • odstranění důsledků strachu či stresu
 • podmínky pro přirozené chování zvířat.

Tyto obecně formulované požadavky mají v praxi vliv na podobu následujících faktorů: krmení, napájení, ustájení, teplota, vlhkost, proudění vzduchu atd.

Vedle těchto zásad, které se dotvářejí životní prostředí zvířat, je zde i skupina dalších významných zásad. Ty staví na zákazu bezdůvodného vyvolávání stresu či bolesti při přepravě či pohánění zvířat, protože pohodlí a zdraví zvířat je nejdůležitějším kritériem dobrého přepravce. Náš vozový park umožňuje snadné dodržení všech těchto zásad.

Proč je welfare důležitý?

Dodržování zásad welfare není pouhé vyhovění legislativním požadavkům, ale přispívá především ke snižování stresu a rizika zranění zvířat během dopravy. V důsledku tak vede ke zvýšení kvality masa.

Nevhodné podmínky přepravy (patří sem i kontakt s neznámými zvířaty) naopak vyvolávají neklid, stres a vyčerpání. Důsledkem jsou nežádoucí odchylky v průběhu zrání masa po porážce. Ve zjednodušeném pohledu dochází vlivem stresu a vyčerpání k předčasnému odbourávání energetických zásob ve svalech, což se projevuje sníženou kvalitou masa. Tyto chyby jsou díky welfare eliminovány a není proto důvod, bát se o pohodlí zvířat a následnou kvalitu masa.

Zásady přepravy zvířat

Hlavní zásady při nakládce zvířat

 • Upřednostňovat používání naháněcích zábran před použitím elektrických poháněčů.
 • Sledovat zdravotní stav nakládaných zvířat, poraněná a nemocná zvířata vyloučit z nakládky.
 • Využívat všech přepážek, jimiž je přepravník vybaven.
 • Při zvedání podlah v nákladovém prostoru musí být zajištěny zadní dveře přepravníku a musí se sledovat zvedaná zvířata, tak aby nedošlo k jejich poranění.
 • Při nakládce skotu určit výšku zdvihu horní podlahy a střechy tak, aby nedošlo k poranění hřbetních partií přepravovaných zvířat.
 • Při převozu chovných zvířat zajistit nezávadnou podestýlku.
 • Po ukončení nakládky překontrolovat zajištění všech podlah, dvířek a zadních čel.
 • Podle počasí upravit otevření nebo uzavření bočních lamel.

Hlavní zásady při vlastním převozu zvířat

 • Osádka musí přizpůsobit jízdu charakteru přepravovaného nákladu – to znamená vyloučit prudké zásahy do řízení (pozvolné rozjíždění, plynulá jízda, pomalé projíždění zatáček atd.).
 • V případě zastavení vozidla (při teplém počasí) neprodleně zapnout boční ventilátory a vodní zmlžovače.
 • Během bezpečnostních přestávek kontrolovat zdravotní stav zvířat.
 • Při vykládce zvířat na místě určení opět upřednostňovat používání zábran před elektrickými poháněči.
 • Po každém vyložení zvířat musí osádka provést na určeném místě mechanickou očistu a následnou dezinfekci vozidla. Každé mytí a dezinfekci musí osádka zaznamenat do provozního deníku vozidla a tento deník na požádání předložit kontrolním orgánům.
 • Průběh každé jízdy je zachycen v tzv. záznamu o převzetí a předání zboží. Tento doklad, na kterém je uvedena trasa jízdy, počet a kategorie zvířat, průběh jízdy a možné zjištěné závady, je podepsán osádkou vozidla a osobami, které osádce zvířata předávají, a osobami, které zvířata od osádky přebírají.

Statistika přepravy

Množství zvířat přepravených firmou Boby-Fleisch s.r.o. se trvale zvyšuje. Česká republika následuje trend rozvinutých evropských zemí, kde je přeprava jatečních a chovných zvířat doménou specializovaných firem.

nahoru